Usługi konserwacyjne dźwigów, żurawi i suwnic
Firma zajmuje się pełną obsługę eksploatacyjną i serwisową urządzeń dźwignicowych

– dźwigi
– żurawie
– suwnice
Wykonujemy remonty bieżące, średnie i kapitalne.
Przygotowujemy urządzenia do przeglądów odbiorowych wraz z rewizjami dokonywanymi przez Urząd Dozoru Technicznego.
Wykonujemy okresowe przeglądy techniczne wraz z prowadzeniem ksiąg rewizyjnych.